Yalova’da doğmuştur.  Yıldız Teknik Üniversitesi Jeodezi ve Fotogrametri bölümünü bitirdikten sonra farklı kuruluşlarda ‘arazi toplulaştırması’, ‘imar düzenlemeleri’ ve ‘altyapı haritalarının hazırlanması’ işlerinde çalışmış ve 1998 yılında Turyap Servis A.Ş. nde gayrimenkul değerlemesi kariyerine başlamıştır.

Daha sonraları ticari unvanı Turyap Gayrimenkul Değerleme A.Ş. olarak değişen bu firmada 2008 tarihinde kadar değerleme uzmanlığı/sorumlu değerleme uzmanlığı, şirket içinde iş geliştirme, müşteri sağlama ve müşteri memnuniyeti ile ilgili çalışmalar yürütülmesi, hazırlanan ekspertiz raporlarının kontrolü, muhtelif çalışmalarda (Tariş, Telekom, TMSF vb.) gayrimenkul değerlemesi, çözüm önerileri üretilmesi çalışmalarında proje yöneticiliği, şirket bünyesinde yeni alınan elemanlar için değerleme uzmanlığı eğitimi verilmesi, şirket içi ve şirket dışı mesleki yayınlarda editörlük ve içerik yöneticiliği görevlerinde çalışmıştır.

Bunun yanı sıra Değerleme Uzmanları Derneği, İstanbul Ticaret Odası, İstanbul Ticaret Üniversitesi ve Yıldız Teknik Üniversitesi’nde taşınmaz mal değerlemesi üzerine ders ve seminerler verilmesi, Değerleme Uzmanları Derneği’nde yönetim kurulu üyeliği, Harita Mühendisleri Odasında ‘Taşınmaz Mal Değerlemesi’ komisyon üyeliği alanlarında da çalışmış olup 2008 yılından itibaren Makro Gayrimenkul Değerleme A.Ş. nin kurucu ortakları arasında yerini almıştır.

2016 yılında Bahçeşehir Üniversitesi MBA (in Real Estate) bölümünü tamamlamıştır.

Değerleme Uzmanları Derneği (DUD) ve Lisanslı Değerleme Uzmanları Birliği Derneği (LİDEBİR) ‘nde yönetim kurulu üyeliği ve başkan vekilliği görevlerinde bulunmuş olan Evcin, 2017-2019 ve 2019-2021 olmak üzere 2 dönem TDUB (Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği) Denetleme Kurulu üyesi olarak görev almıştır. Şu anda ayrıca LİDEBİR yönetim kurulu başkanlık görevini yürütmektedir.

(SPK Lisans No:400176)
1974 yılında Bursa’da doğmuştur. 1998 tarihinde Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü’nden mezun olan Canaslan, gayrimenkulle ilgili kariyerine 1996 yılında Turyap Ankara Merkez Tunalıhilmi Temsilciliğinde gayrimenkul danışmanı olarak başlamış ve 1997 yılında ismi gayrimenkul değerleme olarak değişen Turyap Servis A.Ş.'ne geçmiştir.

Temmuz 2007 tarihine kadar T.G.D Ankara Ekspertiz Sorumlusu, gayrimenkul değerlemesi, makine parkı değerlemesi ve mesleğe yeni başlayan adaylara bölgesinde gerekli meslek içi eğitimlerin verilmesi, müşteri sağlama ve müşteri memnuniyeti ile ilgili çalışmalar yürütülmesi, hazırlanan ekspertiz raporlarının ön kontrolü görevlerinde çalışmış olup, Temmuz 2007 yılından itibaren Makro Gayrimenkul Değerleme A.Ş.nin kurucu ortağı ve Ankara Bölge Müdürü olarak görev yapmaktadır.

2024 yılında Ankara Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi Bölümü yüksek lisans programını tamamlanmıştır.

Şu anda ayrıca Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi Derneği yönetim kurulu başkanlığını görevini yürütmektedir.

(SPK Lisans No:401487)
1978 yılında İstanbul’da doğmuştur. 1999 yılında 9 Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme bölümünden mezun olduktan sonra yine aynı yıl Turyap Servis A.Ş. nde gayrimenkul değerlemesi kariyerine başlamıştır.

Daha sonraları ticari unvanı Turyap Gayrimenkul Değerleme A.Ş. olarak değişen bu firmada 2008 tarihinde kadar gayrimenkul değerleme uzmanlığı/sorumlu değerleme uzmanlığı, makine parkı değerlemesi ve mesleğe yeni başlayan adaylara sahada meslek içi eğitimlerin verilmesi görevlerinde çalışmış olup 2008 yılından itibaren Makro Gayrimenkul Değerleme A.Ş.nin kurucu ortakları arasındaki yerini almıştır.

(SPK Lisans No:400201)