Özel Amaca Yönelik Tesis Değerlemesi:
Özellikle makine ve donanımın gayrimenkulün ayrılmaz parçası olan hastane, rafineri, dolum tesisi, çimento fabrikası vb. nitelikteki taşınmazlarda bu tamamlayıcı unsurların değerlemesi.