27.07.2007 tarihinde değerleme hizmeti vermek üzere kurulan Makro Gayrimenkul Değerleme A.Ş., 08.08.2008 tarihinde Seri VIII, No:35 sayılı ‘Sermaye Piyasası Çerçevesinde Değerleme Hizmeti Verecek Şirketlere ve Bu Şirketlerin Listeye Alınmalarına İlişkin Esaslar Hakkındaki Tebliğ’ çerçevesinde Kurul Karar Organının 21/891 sayılı kararı ile listeye alınmıştır.

Şirketimiz yerel ve global şirketlere, bankalara, gerçek ve tüzel kişi, kurum ve kuruluşlara,  leasing kuruluşlarına vb. her türlü değerleme ihtiyacına cevap verecek şekilde yapılandırılmıştır.

Amacımız;

  • Uluslararası  Değerleme Standartları’na uygun olacak şekilde
  • Etik kurallar çerçevesinde
  • Profesyonel çalışma disiplini ve modern çalışma araçlarıyla
  • Bağımsız ve tarafsız bir şekilde

değerleme ve danışmanlık hizmeti vermektir.

Harita mühendisi, mimar, şehir-bölge plancısı, inşaat mühendisi ve ekonomistlerden kurulu olan teknik kadromuz, müşterilerimize, tüm ülke çapında güvenilir, kaliteli ve bağımsız hizmet vermeyi ilke edinmiştir.