12 Ekim 2022

SPK’ nun 06/10/2022 tarih ve 58/1477 sayılı kararı ile “Makine ve ekipmanları Değerlemeye Yetkili Kuruluşlar” listesine alınmıştır.

Şirketimiz Sermaye Piyasası Kurulunun 06/10/2022 tarih ve 58/1477 sayılı kararı ile “Makine ve ekipmanları Değerlemeye Yetkili Kuruluşlar” listesine alınmıştır.