• Bankaların Hem Bireysel (İpotek Finansmanı Kanunu Kapsamındaki) Hem Kurumsal Teminat Amaçlı Değerlemeleri
 • Gerçek, Tüzel veya Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Her Türlü Alım Satım İşlemi İçin Rayiç Değer Tespiti
 • Endüstriyel Tesis Değerlemesi
 • Fizibilite Raporları Hazırlanması
 • Yatırım Etütleri
 • Kentsel Dönüşüm Projeleri Kapsamında Değerleme
 • Due Diligence
 • Proje Değerlemesi
 • Pazar Araştırması ve Analizi
 • En Etkin ve Verimli Kullanım Analizi
 • Hukuki Durum Tespiti
 • Gayrimenkule Bağlı Hakların Değerlemesi
 • Mal Paylaşımı, Alım-satımı, Trampası Konularında Değer Takdiri ve Görüş Önerileri
 • Özel Değerleme Çalışmaları (Otel, hastane, rafineri, dolum tesisi vb.)
 • Kiralama Amaçlı Değer Tespiti
 • Yabancılara Gayrimenkul Alım-Satım İşlemleri Sırasında Danışmanlık Hizmeti