MAKRO GAYRİMENKUL DEĞERLEME A.Ş.


Şirketimiz yerel ve global şirketlere, bankalara, gerçek ve tüzel kişi, kurum ve kuruluşlara, leasing kuruluşlarına vb. her türlü değerleme ihtiyacına cevap verecek şekilde yapılandırılmıştır.
 

OFİS BİLGİLERİ27.07.2007 tarihinde değerleme hizmeti vermek üzere kurulan Makro Gayrimenkul Değerleme A.Ş., 08.08.2008 tarihinde Seri VIII, No:35 sayılı ‘Sermaye Piyasası Çerçevesinde Değerleme Hizmeti Verecek Şirketlere ve Bu Şirketlerin Listeye Alınmalarına İlişkin Esaslar Hakkındaki Tebliğ’ çerçevesinde Kurul Karar Organının 21/891 sayılı kararı ile listeye alınmıştır. Devamı...
Şirketimiz, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 20.10.2011 tarih ve 4431 sayılı yazısı ile; ‘Bankalara Değerleme Hizmeti Verecek Kuruluşların Yetkilendirilmesi ve Faaliyetleri Hakkında Yönetmeliğin (Yönetmelik) 11 inci maddesine istinaden bankalara Yönetmeliğin 4 üncü maddesi kapsamına giren “gayrimenkul, gayrimenkul projesi veya bir gayrimenkule bağlı hak ve faydaların değerlemesi” hizmeti verme konusunda yetkilendirilmiştir.’